Hỏi đáp

Dưới đây là một danh sách các câu hỏi thường gặp của du khách được gửi tới Anova Hotel.

Nếu bạn cần bất kỳ thông tin khác, vui lòng khách quý vui lòng chia sẻ với chúng tôi ở đây!

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Khách sạn Anova

Địa chỉ: Đường gom Võ Nguyên Giáp - Thái Phù - Xã Mai Đình - Huyện Sóc Sơn - TP.Hà Nội

ĐT: +(84) 912 664 689

Email: info@anovahotel.com

Website: http://www.anovahotel.com